Het team van Saldo Bewindvoering is goed opgeleid en beschikt over veel vakinhoudelijke kennis. Daarnaast is kennis van verschillende psychiatrische stoornissen aanwezig. Deze combinatie wordt bij cliënten, verwanten en hulpverleners als zeer prettig ervaren.

Daarnaast is het onze werkwijze om u op financieel vlak van begin tot eind te begeleiden en te informeren. Regelmatig contact houden is erg belangrijk voor zowel de cliënt als voor de verwanten en hulpverleners. Onze taak als bewindvoerder is om de zorgen op financieel vlak (tijdelijk) over te nemen. U kunt zich focussen op andere belangrijke zaken. De volledige werkwijze kan in een vrijblijvend kennismakingsgesprek nader besproken worden.